Надлежност

Управни инспекторат обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују:

- државна управа;

- радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе;

- општи управни поступак и посебни управни поступци;

- изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије;

- службена употреба језика и писама;

- печат државних и других органа;

- бирачки спискови и матичне књиге;

- политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ